KRASZEWSKA – KANIOWA Stanisława Maria – Chłopiec w stroju arabskim

Kraszewska Kaniowa Maria Stanisława (1869-1942)- Chłopiec w stroju arabskim – akwarela na papierze,

sygnowana p.d.: S. M. Kraszewska; Na odwrocie nalepka z opisem autorskim z nazwiskiem autorki, paryskim adresem, tytułem \”Jeune arabe / studjum arab.\” oraz fragment nalepki z wystawy we Francji

prezentowana praca pochodzi  z cyklu obrazów PODRÓŻ DO ALGIERII

W latach 90-tych XIX wieku brała udział w wystawach w Towarzystwie Zachęty  Sztuk w Warszawie .Mieszkała wtedy w Rzymie do Paryża przeniosła się przed rokiem 1905 prezentowały obrazy w Salonie Niezależnych (1905- 1914)przyjaźniła się z Olgą Boznańską i prawdopodobnie korzystała czasem z jej paryskiej pracowni. Malowała portrety, pejzaże, kwiaty i martwe natury oraz motywy orientalne z podróży do Algieru. Pracowała w rożnych technikach – olej ,pastel ,gwasz ,akwarela ,rysowała węglem i sangwiną. W bibliotece Polskiej w Paryżu znajduje się kilkanaście jej obrazów.