ŁAKOMSKI Tadeusz Martwa natura z butelką

ŁAKOMSKI Tadeusz (1911-1988) , Martwa natura z butelką ,sygnowany p.d. T Łakomski

 

 

Studia na ASP w Krakowie ukończył w 1938 r. Podczas wojny przebywał w obozach jenieckich w Niemczech, następnie kontynuował studia malarskie w Paryżu. Po powrocie do kraju w 1946 r. wykładał malarstwo i rysunek początkowo w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych a następnie, aż do przejścia na emeryturę, w krakowskiej Akademii, której był profesorem. Zajmował się malarstwem sztalugowym i ściennym, grafiką książkową oraz rysunkiem. Jako karykaturzysta debiutował w 1958 r. w tygodniku „Życie Literackie”, z którym w latach późniejszych stale współpracował, prezentując cykl „Z tamtej strony Wisły”.