MALCZEWSKI JACEK Portret mężczyzny

 rysunek sepią  – sygn. l.d.: J.Malczewski

 

 

MALCZEWSKI Jacek (1854-1929)

Artysta epoki Młodej Polski, jeden z najciekawszych i najbardziej kontrowersyjnych polskich symbolistów. Wychowanek Jana Matejki; rozpoczął swą długą drogę twórczą od realistycznych obrazów o tematyce historycznej, oraz od kompozycji odwołujących się do polskiej poezji romantycznej oraz do martyrologii Sybiru. Malował  portrety znanych osobistości krakowskich i lwowskich, a także  członków najbliższej rodziny. Portretowane osoby zazwyczaj przebierał w najrozmaitsze kostiumy i obdarzał różnymi atrybutami. Częścią tych wizerunków było na ogół rozbudowane tło pejzażowe zaludnione fantastycznymi postaciami. Na bazie odwiecznych alegorii tworzył własny świat symboli przeplatających się w setkach obrazów, często porządkowanych w cykle tematyczne. Niektóre z nich stały się dziś dla nas nieczytelne.