STROYNOWSKI Leonard Młoda para

 

Naukę rozpoczoł w Żytomierzu u absolwenta petersburskiej ASP w krakowskiej ASP, m.in. u Jana Matejki, Feliksa Szynalewskiego, Łuszczkiewicza, Leopolda Löfflera i Floriana Cynka. Kilkakrotnie zdobywał nagrody, dwukrotnie wyróżniany przyznaniem stypendium(1884, 1892).

Po ukończeniu studiów podróżował, przez dłuższy czas przebywając na Kaukazie, gdzie znajdował egzotyczne tematy dla swych prac (Turcy w Achalcychu), następnie osiadł w Krakowie. Prowadził pracę pedagogiczną na Wyższych Kursach dla Kobiet  jako wykładowca anatomii artystycznej i rysunku perspektywicznego.Malował sceny rodzajowe – chętnie z życia kobiet ,portrety podejmował również  prace o tematyce ludowej , różnorodne pejzaże.