POTRZEBOWSKI JERZY – Pupil

Potrzebowski Jerzy Pupil

 

 

POTRZEBOWSKI Jerzy (1921-1974);

Ukończył studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Kształcił się tam  u Zygmunta Radnickiego, Ignacego Pieńkowskiego, Czesława Rzepińskiego i Fryderyka Pautscha. Najchętniej rysował i malował akwarelami sceny figuralne i sylwetki koni. Namalował cykl akwareli  zaczarowany Kraków .W 1970 roku krakowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych zorganizowało wystawę jego prac.