Export

Za naszym pośrednictwem możecie Państwo zrealizować wszelkie formalności związane z wywiezieniem przedmiotu za granice osobiście lub przez firmy transportowe. Pośredniczymy w kontaktach z firmami spedycyjnymi, ewentualnie organizujemy ubezpieczenie  oraz wypełniamy dokumenty potrzebne do polskiego Urzędu Celnego i kontroli granicznej( dotyczy to zwłaszcza USA,Kanady ,Australii)

Dnia 5 czerwca 2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad nimi. Uprościła ona i uregulowała przepisy dotyczące sprzedaży i wywozu antyków i dzieł sztuki z kraju.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw